Status Updates by EmoAngel

EmoAngel

Just bought my ear stretching kit I can't wait till it gets here so I can start doing it i will post pics of it when I get it and of when I do the first stretch I'm soooo excited to do it

EmoAngel

Just pull the plug, yeah I've had enough
Tear me to pieces, sell me for parts....

EmoAngel

I tɦɨռҡ I ɮɛċaʍɛ sɨռɢʟɛ....I ɖօռ't ɛʋɛռ ҡռօա աɦat ɦaքքɛռɛɖ.....աɦʏ....ɖօɛs tɦɨs aʟաaʏs ɦaքքɛռ tօ ʍɛ.....

EmoAngel

sօ I'ʍ aքքaʀɛռtʟʏ ʄaҡɛ :/ .......